Marcel . : MAS QUE? / ...Marcel vzw / asbl
een sociaalartistiek collectief

Vzw Marcel asbl is een jonge, tweetalige vzw die actief is op het artistieke en socio-cultureel vlak. Onder zijn leden telt Marcel fotografen, schilders, grafische vormgevers, dansers, mixed-mediakunstenaars, cineasten, regisseurs, juweelontwerpers, acteurs, enzÖ .

MARCEL, ofwel Movement of Aesthetic Rebels Confronting the Elements of Life, is een collectief van ďjonge, gelijkgestemde creatievenĒ dat zich als doel heeft gesteld om creatieve werkvormen binnen het artistiek -, cultureel - en maatschappelijk veld op diverse wijzen te bevorderen, te organiseren en te promoten. Marcel wil een brug slaan tussen jonge creatieven en hen helpen projecten binnen diverse disciplines te realiseren.

Als creatief collectief houdt vzw Marcel asbl het midden tussen een onafhankelijk productiehuis voor allerhande projecten, een artistieke denktank, een broedplaats voor eigen werk, een nest van gelijkgestemden waar je terecht kan voor steun en hulp bij de realisatie van† projectideeŽn binnen elke mogelijke artistieke discipline.

Als vereniging zonder winstoogmerk biedt Marcel een juridisch- en een structureel framework aan waarbinnen jonge kunstenaars vanuit verschillende achtergronden en disciplines meewerken aan socio-culturele en artistieke projecten.

Als ondersteunend en inrichtend orgaan helpt Marcel mee aan de productie van culturele projecten en initiatieven op het gebied van taal en letteren, beeldende kunst, architectuur en vormgeving, audiovisuele kunsten, podiumkunsten en muziek. Marcel staat in voor de organisatie van alle mogelijke culturele manifestaties (d.w.z. alle activiteiten die voortvloeien uit elke expressievorm: animatie, architectuur, beeldende kunst, dans, design, film, filosofie, fotografie, literatuur, multimedia, muziek, performance, poŽzie, strip, theater, video, webdesign, ...). †

Marcel wil bijgevolg: jonge creatieven inspireren en stimuleren om zich cultureel te manifesteren; culturele manifestaties en projecten te creŽren, produceren en verspreiden; een aanbod aan werkvormen en activiteiten op cultureel -, sociaal -, maatschappelijk vlak organiseren; artistieke -, culturele - en sociaalartistieke projecten en initiatieven gericht op kunsteducatie en cultuurparticipatie ondersteunen; creatieve -, organisatorische -, interculturele - en multidisciplinaire samenwerking bevorderen en promoten; hybride kunstvormen en experimenten binnen verschillende disciplines en het gebruik van nieuwe media valoriseren; een collectief steunpunt en productiehuis ter verwezenlijking van deze doelstellingen oprichten. Op termijn wil Marcel een volwaardig steunpunt worden voor jonge creatieven met ambitie.© MARCEL 2004 - Contact Marcel / Webdesign NETLASH